Info

Rajaton verkosto -hankkeen päätavoitteena on digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen maakunnallisissa ja ylimaakunnallisissa valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Hanke parantaa ja monipuolistaa toimijoiden digiosaamista aktivoimalla, valmentamalla ja neuvomalla toimijoita hyödyntämään digitaalista viestintää arkipäivän toiminnoissa.

Toiminnan tuloksena hankealueelle syntyy digitaalisen osaamisen veturiverkosto.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2017 – 31.7.2019. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. Hanketta tuetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme.